Hanke
Kehittämishanke - 281215

Häme by Cycle -Kanta-Hämeen pyörämatkailun kehittäminen

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Häme by Cycle -hanke vahvistaa Kanta-Hämeen maaseudun matkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta parantamalla yritysten mahdollisuuksia asiakastarpeita vastaavien pyörämatkailun tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, luomalla uutta yhteistyötä pyörämatkailusta kiinnostuneiden toimijoiden välille sekä lisäämällä alueen pyörämatkailureittien ja -palvelujen näkyvyyttä. Hankkeessa tuotetaan Kanta-Hämeen kiinnostavimpiin nähtävyyskohteisiin tukeutuva Häme by Cycle -runkoreitti sekä siihen liittyviä paikallisia päiväretkireittejä, edistetään Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen näkyväksi tekemistä ja käyttöönottoa, kehitetään pyörämatkailijoille räätälöityjä tuotteita ja palveluja sekä lisätään alueen reittien ja palvelujen näkyvyyttä järjestämällä näkyvyyttä edistäviä tempauksia ja tuottamalla teemaan liittyviä visuaalisia materiaaleja. Tämän lisäksi hanke nostaa vastuullisuuden näkökulmaa matkailussa. Sillä on myönteisiä vaikutuksia myös Kanta-Hämeen viihtyisyyteen asumisen ja vapaa-ajanvieton paikkana. Hankkeen kohdealue on Kanta-Häme. Kohderyhmään kuuluvat maaseutualueen pk-yritykset. Asiakasnäkökulmasta hanke edistää sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Hämeen virkistysalueyhdistys. Hankeaika on 1.8.2024 – 31.12.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281215

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt