Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 119721

Hammarudda multifunktionella våtmark

Eriksson Ulla-Britt Sara Josefina

20.01.2020 - 30.11.2020

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

På Hammarudda Gård bedrivs ett aktivt skogsbruk vilket även innefattar viss dikning i samband med avverkningar. På ett större befintligt dikessystem finns en lämplig plats var man genom en fördämning kunde skapa en våtmark/sedimenteringsbassäng innan vattnet rinner ut i Åland hav. Tack vare områdets lämplighet krävs det en relativt liten fördämning för att skapa en våtmark på ungefär 0,5 ha. Utöver grävning av fördämning samt borttagning av ett antal stubbar behövs endast några längre plaströr för att möjliggöra tömning av dammen samt en konstruktion för ett säkert översvämningsskydd. Dammen är inte avsedd för tagande av bevattningsvatten. Arbetet skulle utföras av en lokal entreprenör under överinseende av sökande. Området är redan avvägt inför grävningen. Som ett komplement till projekten kommer vi också att ta fram ett kommunikationsmaterial inom projektet, främst bestående av bilder, korta texter, ljudfiler och videosnuttar med inspiration, tips och lärdomar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

119721

Aloituspäivämäärä

20.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.11.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt