Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 8473

Hangassimulaattori

Palonkylän Metsästysseura ry

14.06.2015 - 07.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan jo toteutetun Hangasmajan yhteyteen metsästyssimulaattori, joka sijoitetaan Hangasmajan olemassa oleviin tiloihin lisäämään edelleen majan käyttöastetta. Simulaattorin avulla turvataan metsästyksen jatkuvuutta luomalla edellytyksiä metsästyksen alkeiden opetteluun valvotuissa ja ympäristöystävällisissä oloissa. Simulaattori luo nykyisille metsästäjille harjoituspaikan eri metsästyslajeille, rata-ammunnalle ja tilaisuuden kehittää metsästystekniikkaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteisten harjoitusiltojen muodossa. Simulaattori soveltuu myös koululaisten ja eri myös harrastusryhmien opetusvälineeksi. Simulaattoria käytetään myös kilpa-ampujien harjoitusvälineenä. Metsästyssimulaattorin ympäristöystävällisyys sekä erilaiset metsästystapojen harjoitusmahdollisuudet luovat edellytyksiä kestävän riistanhoidon harjoitteluun sekä metsästystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8473

Aloituspäivämäärä

14.06.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt