Hanke
Kehittämishanke - 29661

Hankamäen kyläkirja

HANKAMÄEN MAAMIESSEURA R.Y.

30.06.2016 - 25.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankamäki on kylä mäellä. Se edustaa Keski-Suomen maakunnassa harvinaista itäsuomalaistyyppistä mäkiasutusta. Hankamäki on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja maisema-alue lähellä Hankasalmen keskustaajamaa eli kirkonkylää, mutta on siitä selvästi erillinen maaseutumainen kyläyhteisönsä. Kylän alueella on nykyisin n. 30 kotitaloutta ja ympärivuotisia asukkaita niissä yhteensä vajaa 60 henkeä. Kesäasukkaat ja muut säännölliset vierailijat mukaan lukien hankamäkeläisiä on vuosittain edelleen toista sataa. Hankamäellä ovat konkreettisesti kohdanneet ja toisiaan hioneet itäinen ja läntinen kansankulttuuri. Sisämaan vanhimmista historiallisen ajan lähteistä Hankamäen tiedetään sijoittuneen muinaiselle Hämeen ja Savon heimorajalle. Vuonna 1446 Kaarle Knuutinpojan antamassa eräomistuksia koskevassa tuomiossa yhtenä rajapaikkana oli Hankamäen pää. Pysyvän asutuksensa Hankamäki sai 1500-luvun lopulla, jolloin Hännisten tiedetään muuttaneen sinne. Hankkeella kootaan yhteen ja tallennetaan perinne- ja historiatietoa Hankamäestä ja kuvataan myös kylää nykypäivänä. Hankkeessa hyödynnetään mittavaa aineistoa, jota kylästä jo on koottu. Lopputuotoksena syntyy Hankamäen kyläkirja, sekä painettu että digitaalinen julkaisu. Työn aikana tietoa kootaan erilaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa ja sitä kautta tuetaan kylän ihmisten yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29661

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt