Hanke
Investointihanke - 282623

Hanke 2024

Härmä-Seura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana toimii Härmä-Seura ry hallituksensa päätöksen mukaisesti. Käytännön toteutusta johtaa rakennustoimikunta. Suunnitellut toimenpiteet toteutetaan työselostus- ja kustannusarvio-koonnin mukaisesti. Perimmäisenä tavoitteena on energiakulutuksen hallinta. Odotettuna tuloksena on lämmitysenergian säästö, mikä vaikuttaa merkittävästi seuran taloudelliseen asemaan. Kohderyhmänä ovat oman paikkakunnan ihmiset, paikalliset yhdistykset ja kerhot sekä paikalliset yritykset, jotka käyttävät rakennuksia (Käräjätalo ja Kotiseututalo) eri tarkoituksiin. Suunnitellut korjaus- ja hankintatoimenpiteet suoritetaan 31.12.2025 mennessä edellä mainituissa kiinteistöissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282623

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt