Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 145563

harjoitusalueen kehitysprojekti

Hirsala Golf ry

01.11.2020 - 10.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hirsala Golf on kaikille avoin golf-kenttä, jonka arvojen keskiössä on ympäristöystävällisyys. Hirsala Golf on toiminut vuodesta 2007 ja on saanut alallaan tunnustusta: Suomen Golfliitto on palkinnut kentän Ympäristöpalkinnolla 2010 ja 2018. Hirsala Golfille on myös myönnetty ensimmäisenä Suomessa kansainvälinen GEO-ympäristösertifikaatti. Kenttä soveltuu kaikille käyttäjäryhmille (lapset, nuoret, aloittelijat, harrastajat, kilpapelaajat, seniorit ja erityisryhmät). Toiminta on vahvasti kausiluonteista: golf-kausi kestää huhtikuun puolesta välistä marraskuun alkupuolelle. Muuna aikana kenttä rakennuksineen on yleisöltä suljettu. Hakijan olemassa olevat harjoitusalueet eivät riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, koska ne eivät enää ole ajanmukaiset eivätkä riittävän monipuoliset. Tavoitteena on tukea ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja sitä kautta kansanterveyttä. Tarjoamme entistä houkuttelevampia harrastuspalveluita kaiken ikäisille. Toimintaa golf-kaudella pyritään tehostamaan ja laajentamaan. Harjoitusalueiden parantaminen mahdollistaa lähialueen harrastajille jatkossa paremmat mahdollisuudet päästä kehittämään golf-taitojaan, liikkumaan enemmän ja tarjoamaan mahtavia elämyksiä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145563

Aloituspäivämäärä

01.11.2020

Loppumispäivämäärä

10.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt