Hanke
Investointihanke - 259434

Harjoituskentän aitaus

KirKe-halli Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Koirien harjoitusalueen aitaaminen ja pinnan sorastus (n. 900 m2). Nykyisin harjoituskenttä on aitaamaton ja se rajoittaa kentän käyttöä erityisesti nuorten ja kokemattomien koirien koulutuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259434

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt