Hanke
Investointihanke - 262110

Härmän Kuntoportaat

Lions Club Alahärmä ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa LC Alahärmä vuosina 2023-2024. Hankkeella toteutetaan Kuntoportaat Tynin montun virkistysalueelle Alahärmän kaupunginosassa Kauhavalla. Uudet portaat parantavat kunnan kuntoilutarjontaa ja vetovoimaa. Kuntoportaat tarjoavat kaikille kohdealueen ikäryhmille, niin koululaisille, nuorille, aikuisille, erityisryhmille ja varttuneemmalle väelle hyvän, ilmaisen ja tehokkaan liikuntapaikan. Kunta voi markkinoida Tynin montun aluetta harrastajaystävällisenä ja aktiivisena paikkana monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. Tämä houkuttelee uusia asukkaita, erityisesti liikunnasta kiinnostuneita perheitä ja nuoria. Samalla se voi lisätä matkailua. Kuntoportaitten nouseminen edistää fyysistä kuntoa, kestävyyttä ja koordinaatiota. Uudet portaat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden harrastaa aktiivisesti ja parantaa terveyttään. Säännöllinen liikunta vähentää sairauksien riskiä, kuten sydän- ja verisuonitauteja, ylipainoa ja mielenterveysongelmia. Hankkeella on positiivinen vaikutus myös paikallisen yhteisön terveyteen ja hyvinvointiin. Hanke tuo taloudellisia hyötyjä paikallisille yrityksille, kuten majoitus- ja ravintola-alalle. Yhteenvetona todettakoon, että kuntoporrashankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat koululaiset, paikallinen yhteisö ja julkistalous alueen vetovoiman sekä paikallisen kansanterveyden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Kuntoportaat tarjoavat yhteisöllisyyttä, kuntoilutarjontaa ja positiivisia terveysvaikutuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262110

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt