Hanke
Investointihanke - 266928

Harrastusolosuhteiden parantaminen

Savonlinnan Palveluskoirayhdistys r.y.

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, yhdistyksistä riippumatonta harrastustoimintaa ja mahdollistaa kaikille harrastajille nykyaikaiset, turvalliset ja terveet harjoitusolosuhteet. Hankkeen toimenpiteet ovat harjoitusalustan (tekonurmimatto) uusiminen, kestävän pyörätuoliluiskan hankkiminen ja välineistön ajanmukaistaminen hyppyesteiden osalta. Toimintamme jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että voimme luoda hyvät ja turvalliset harjoitusmahdollisuudet alueen koiraharrastajille, nuorille ja liikuntarajoitteisille sekä muille erityisryhmille. Parantuneiden harrastusolosuhteiden myötä voimme tarjota harjoitustilaa myös muille lähialueen harrastusseuroille (mm. Sulkava, Rantasalmi) ja yksityishenkilöille lajista riippumatta. Harjoitushallimme on varattavissa harjoituskäyttöön myös yhdistyksen ulkopuolisille harrastajille. Suomen Kennelliiton Taloustutkimuksella 2023 teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa on noin 800 000 koiraa ja keskimäärin taloudessa on 1,37 koiraa. Savonlinnan asukaslukuun suhteutettuna tämä vastaisi noin 45 000 koiraa. Koirat ovatkin merkittävässä roolissa yhteiskunnassa sillä tutkimusten perusteella koiralla on valtavasti myönteisiä vaikutuksia omistajalleen ja koiran omistamisella on laaja yhteys hyvinvointitekijöihin ja onnellisuuteen. Koiraharrastus tarjoaa kaikille sopivan tavan toteuttaa itseään, saada uusia tuttavuuksia ja nauttia kivasta yhdessä tekemisestä parhaan ystävän kanssa. Hyvin käyttäytyvä koira on iloksi myös ympäristölleen, harrastava koira on usein hyvätapainen myös arkikäyttäytymisessään. Hankkeen toteutumisen myötä alueellinen koiraharrastustoiminta pystytään nostamaan lähemmäksi valtakunnallista tasoa. Lisäksi pystymme tarjoamaan ympärivuotisesti erilaisia matalan kynnyksen koulutuksia nuorille ja aloitteleville koiranomistajille. Hankkeen myötä nuorten harrastusmahdollisuudet paranevat, yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa, kilpailu- ja koulutustoiminnan elävöityy ja yhdistysten välinen yhteistyö laajentuu ja monipuolistuu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266928

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt