Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 243713

Haukirysien ja katiskoiden teko Inarijärven kalastukseen

Tmi Mika Taali

04.05.2023 - 23.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan tarvikkeet haukirysien ja katiskoiden rakentamiseen. Tavoitteena on hyödyntää Inarijärven viime vuosina kasvaneita hauki- ja ahvenkantoja kaupallisessa kalastuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

243713

Aloituspäivämäärä

04.05.2023

Loppumispäivämäärä

23.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt