Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 100080

Heinolan lintutarhan uuden vesilintutalon viher- ja ympäristörakentaminen, informaatiojärjestelmä

Heinolan kaupunki

31.05.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Päijät-Hämeessä Heinolan Lintutarha on merkittävä matkailukohde, 40.000-60.000 kävijää vuodessa. Se on erityisesti lapsiperheiden, päiväkotilasten ja koululaisten suosiossa. Käyntikohteena se on maksuton. Lintutarhaa laajennetaan uudella vesilintutalolla. Hankkeessa alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vesilintujen ulkotarha mahdollisimman luonnonmukaisena, lintujen hyvinvointi ja alueen kunnossapito huomioiden. Rakennus katetaan viherkatteella, jolloin rakentaminen ei vähennä alueen peitteisyyttä. Rakennuksen lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Lintujen ulkoaltaisiin pumpataan vesi läheisestä Kirkkolammen lähteestä. Matkailijoiden viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisen jäljet maisemoidaan huolellisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100080

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt