Hanke
Kehittämishanke - 273535

Help Center Lumijobi toiminnan kehittäminen

Lumijoen kunta

- 30.03.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Help Center Lumijobi aloitti toimintansa kokeiluluonteisesti kesällä 2022, jolloin tilapäistä suojelua hakeneita, ukrainalaisia sotaa paenneita, henkilöitä saapui paljon Lumijoelle. Toiminta osoittautui tarpeelliseksi, joten vuoden 2023 alusta toimintaa jatkettiin. Help Center Lumijobilla on toiminut käytettyjen päivittäistavaroiden, huonekalujen ja vaatteiden kierrätyspiste. Tavaroiden vastaanotto sekä lahjoitus tapahtuvat vastikkeetta. Samoin Lumijobista luovutettavat tavarat eivät maksa vastaanottajalleen mitään. Paikka on toiminut kohtaamis- ja tutustumispaikkana uusille ja vanhoille kuntalaisille. Tiloissa on pidetty joka viikko Tuesday coffee meeting -nimellä matalan kynnyksen tapaamisia. Coffee meetingeissä ukrainalaiset ja suomalaiset ovat voineet tutustua toisiinsa, ja samalla ukrainalaisilla on ollut mahdollisuus saada maahanmuuttokoordinaattorin tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta arjen asioihin sekä Suomessa tarvittaviin kansalaistaitoihin. Help center Lumijobissa on järjestetty erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia, joiden tavoitteena on ollut tuoda ukrainalaisia ja lumijokisia lähemmäs toisiaan ja tarjota aktiviteetteja eri ikäryhmille. Tapahtumia on järjestetty talkoovoimin yhteistyössä muun muassa nuorisotoimen, 4H-yhdistyksen, Lumijoen peruskoulun ja paikallisten yrittäjien kanssa. Toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi maahanmuuttaneille perheille, ja samalla tuen tarvetta on ilmennyt myös alueen suomalaisissa lapsiperheissä, ikäihmisten keskuudessa sekä yksinäisten kuntalaisten osalta. Lumijoen kunnassa on tiivis yhteisöllisyyden henki ja tarve yhteisöllisen tekemisen kehittämisestä on koko ajan kasvava. Hankkeen aikana Lumijobin toimintaa kehitetään uusille kohderyhmille (lapsiperheet, ikäihmiset, yksinäiset) sekä luodaan uusina palveluina ystäväpalvelu ja naapuriaputoiminta. Hankkeen aikana luodaan uutta toimintamallia siihen, miten yritykset ja yhdistykset saadaan vahvemmin mukaan kotouttamistyöhön ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273535

Loppumispäivämäärä

30.03.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt