Hanke
Kehittämishanke - 34898

Henna – maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanke

Orimattilan kaupunki

31.12.2016 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektin ylin tavoite on luoda Hennan yhteisöllinen arvo, jolla pyritään maaseudun vetovoiman lisäämiseen, uusien asukkaiden ja ak- tiivisen yrityskannan saamiseen Orimattilan Hennaan. Lisäksi tarkoitus on saada uusien asukkaiden avulla Orimattilan väestön huolto- suhde paremmaksi. Hankkeella tavoitellaan Hennasta pilottimaista ja konkreettista malliesimerkkiä maaseutuasumisen ja yrittämisen turvallisena, yhteisöllisenä, palvelutarjonnaltaan kohtaavana ja aidosti viihtyisänä paikkana. Yhteisöllisyys on hankkeen läpi- kantava teema. Hankkeen tuloksena syntyvä maaseutuasuttamisen ja yrittämisen toimintamalli on hyödynnettävissä myös muualla hyvien liikenneyhteyksien ääreen sijoittuvien maaseutualueiden kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34898

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt