Hanke
Valmisteluraha - 292654

Heppa hEIP -valmisteluraha

Lestijärven kunta

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet laajemmalle EIP-kehittämishankkeelle. Hanke selvittää myöhemmin esitettävän EIP-kehittämishankkeen kannalta tarpeellisen ja oikean toimijaverkoston osapuolet sekä laatii hankesuunnitelman, joka perustuu tämän valmisteluhankkeen tuloksiin ja havaintoihin, jotka liittyvät hevosten hyvinvoinnin edistämiseen digitalisaation keinoin. Hevostalous on merkittävä osa keskipohjalaista maataloutta ja perinteiltään vahva maaseutuelinkeino, jonka ympärille on rakentunut vuosien saatossa merkittävää koulutustoimintaakin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

292654

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt