Hanke
Kehittämishanke - 179831

Hevostallien hiilivirrat

Suomen Hevostietokeskus ry

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke selvittää erilaisten talliyritysten toiminnan hiilivirrat ja laatii kehittämisehdotuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen keinoista hevostalleille ja alan toimijoille. Tarkastelun kohteena ovat mm. hevosten ulkoilutuksen järjestäminen, tallin rehu-, energia ja vesitalous, lantahuolto sekä uudet tarttuvat taudit. Saadun tiedon pohjalta ehdotetaan tukipolitiikan suuntaamista siten, että hevostallien hiilipäästöt vähenevät ja tallien toimintamahdollisuudet muuttuvissa olosuhteissa turvataan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179831

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt