Hanke
Kehittämishanke - 87856

Hevosten Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

28.02.2019 - 23.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hevosala on parhaillaan muutoksessa ja perinteisen hevostalouden rinnalle on kehittymässä uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia. Keski-Pohjanmaalla on vahva hevostalouden keskittymä, pitkät hevosalan perinteet sekä runsaasti alan harrastajia ja ammattilaisia. Ala keskittyy maakunnassa pitkälti perinteisiin hevosurheilulajeihin kuten ratsastukseen ja raviurheiluun. Hevosalan kehittymisen ja elinvoimaisuuden edellytyksenä tulevaisuudessa on edistää alaan liittyvän yritystoiminnan monipuolistumista sekä toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Hevosala tarjoaa rakennemuutoksessa olevalle maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää maaseutua asuttuna ja elävänä. Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta Keski-Pohjanmaalla sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen. Hankkeessa: 1. Kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila: laajuus, toimintamuodot ja olemassa oleva infra sekä kehittämistarpeet 2. Laaditaan Keski-Pohjanmaan hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030 3. Selvitetään toimintamalli, rakenne ja rahoitusmahdollisuudet Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaatiolle Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan hevosalaa ja sen imagoa elinkeinona ja harrastuksena, edistää alan yritystoiminnan kilpailukykyä sekä saada alalle lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Hevosalan entistä tiiviimpi yhteistyö Biolaakso-verkoston, matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja muiden toimialojen kanssa lisää Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kaustisen Seudun Raviseura ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Pirityiset ry:ltä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

87856

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

23.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt