Hanke
Kehittämishanke - 107500

Hevostoimijat -yhteistyöhanke

Suomen Hevostietokeskus ry

31.12.2019 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöhanke Suomen Hevostietokeskus ry:n, Savon Eläinsairaala oy:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan välillä tuottaa uusia toimintatapoja ja ratkaisuja liittyen eläin-terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on parantaa hevostalouden toimintaedellytyksiä ja palveluja, joilla on vai-kutusta yritysten kannattavaan toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107500

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt