Hanke
Kehittämishanke - 93312

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan (HIHAT-hanke)

ProAgria Etelä-Savo ry

31.05.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT)- hankkeella lisätään eteläsavolaisten maatilayritysten tuotantomenetelmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda kestävän tuotannon avulla lisäarvoa maatalouden tuotteelle ja toimia keskustelunavauksena elintarvikeketjun toimijoiden välillä. Hanketta toteutetaan järjestämällä maatilayrittäjille koulutusta eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Koulutuskokonaisuuksissa käsitellään alkutuotannon potentiaalia hiilen sitojana, ravinnekierron tehostamista, eroosioherkkien maiden viljelysuunnittelua ja kestävän tuotannon lisäarvon löytämistä. Kaikissa koulutuksissa tuodaan esille kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa, ja taloudellinen näkökulma pidetään esillä koko hankkeen ajan. Tavoitteena on luoda kestävällä tavalla tuotetulle tuotteelle maatilayrittäjää taloudellisesti hyödyttävä arvonlisä. Hankkeessa selvitetään elintarvikeketjun osien ajatuksia ja odotuksia kestävästä tuotannosta ja organisoidaan pilottikokeilu tuottajien ja kaupan/jalostajan välille. Koulutuskokonaisuuksien varsinaisia koulutuspäiviä täydentävät kaikille avoimet teemapäivät, seminaarit, työnäytökset ja pellonpiennarpäivät. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto aiheesta saadaan nopeasti käytännön viljelyn hyödynnettäväksi. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019-31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93312

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt