Hanke
Kehittämishanke - 267084

Hiili haltuun

Suomen Hevostietokeskus ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa lisätään tallitoimijoiden tietoisuutta ympäristövastuullisuudesta sekä opastetaan arvioimaan ja laskemaan hevostallien hiilijalanjälkeä ja laajempaa ympäristöjalanjälkeä. Hankkeessa välitetään tutkimuksiin ja käytännön esimerkkeihin perustuvaa tietoa hevostoiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinojen hyödyistä ja kustannuksista. Hankkeessa tuotetaan tietoa hevostalleilla tehtävän ympäristötyön hyödyntämisen mahdollisuuksista ja arvosta yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä, sekä ympäristövastuullisuuteen panostamisen merkityksestä koko hevosalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267084

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt