Hanke
Kehittämishanke - 179801

Hiililounas

Turun yliopisto

31.12.2021 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Toistaiseksi vain harvojen paikallisten elintarvikkeiden osalta on olemassa luotettavaa hiilijalanjälkitietoa. Tämä tietovaje haastaa alkutuottajia ja pieniä elintarvikealan yrityksiä esimerkiksi ruokapalvelutoimijoiden hankintasopimuksista kilpailtaessa tai vientiin pyrittäessä. Toisaalta tietovaje vaikeuttaa ruokapalvelujen ateriakokonaisuuksien muokkaamista ilmastovaikutuksiltaan pienemmiksi. Erityisesti ongelma koskee kotimaisia kasviproteiinituotteita, joilta lähes kaikilta puuttuu luotettava hiilijalanjälkitieto. Hiililounas-hankkeessa tuotetaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietopohjaa kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjäljistä ja koostetaan yhteen muita yleisesti lounasruokailussa käytössä olevien proteiinilähteiden hiilijalanjälkitietoa. Tiedon pohjalta kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempiä ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia lounasruokailukokonaisuuksia co-creation työpaja menetelmillä sekä nostetaan elintarvikealan yritysten osaamista hyödyntää hiilijalanjälkitietoutta oman toimintansa kehittämisessä sekä omien tuotteidensa markkinoinnissa. Hankkeessa määritettävät kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjälkilaskelmat edistävät kyseisten raaka-aineiden kilpailua hankintaprosesseissa ja lisäävät tuotteiden vientipotentiaalia. Hiilijalanjälkitieto lisää tuotteiden käyttöä ruokapalveluissa ja helpottaa myös kuluttajien vastuullisten ruokavalintojen tekemistä. Tiedepohjaista käytäntöön sovellettavaa tietopohjaa tarvitaan kotimaisen kasviproteiinien käytön lisäämiseksi sekä viljelyn kehittämiseksi ilmastovaikutuksiltaan pienemmäksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179801

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt