Hanke
Kehittämishanke - 275374

Hiiliviljely Keski-Uudenmaan kuntien vuokrapelloilla HILKKU

Tuusulan kunta

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tuusulan kunnan hallinnoima Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus toteuttaa Hiiliviljely Keski-Uudenmaan kuntien vuokrapelloilla eli HILKKU -hanketta. Tavoitteena on edistää maankasvukunnon nostamista ja hiilensidonnan toteutusta Keski-Uudenmaan vuokrapelloilla. Hankkeessa vuokrapelloille pilotoidaan uutta toimintamallia yhdessä kuntien ja viljelijöiden kanssa ja lisäksi seurataan vedenlaatua. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Keski-Uudenmaan kunnat, mistä erilaisia vuokrapeltoja ja viljelijöitä otetaan mukaan pilotointiin. Hanke järjestää infotilaisuuksia teemaan liittyen koko Uudenmaan alueen viljelijöille. Hankkeen tavoitteena on, että vuokrapeltojen hiiliviljelyn toimintamalli olisi hankkeen jälkeen otettavissa käyttöön niin Keski-Uudellamaalla kuin koko Suomessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275374

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt