Hanke
Investointihanke - 269270

Hiisijärven hiekat

Hiisijärvi ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hiisijärven hiekat on alue, joka on syntynyt vedenkarkaamisen yhteydessä 1700-luvulla. Hankkeen tavoitteena on ennallistaa Hiisijärven hiekkojen aluetta sekä kehittää sitä maisemallisesti monimuotoiseksi yhteisön toiminta-alueeksi. Alueella on uimaranta ja siihen liittyviä rakenteita. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat alueen raivaustyöt, maansiirtotyöt, vanhojen rakenteiden korjaustyöt sekä uuden infran rakentaminen. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2024-30.9.2025 ja hanke- alueen koko on n. 15 ha. Hankealueen omistaa puoliksi yksityinen maanomistaja sekä Ristijärven kunta. Hiisijärvi ry on tehnyt maanomistajien kanssa alueesta maanvuokrasopimuksen, jotta sillä on oikeus hallita aluetta ja tehdä eri toimenpiteitä alueen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hankkeen toteuttaa Hiisijärvi ry yhteistyössä Hiisijärven metsästysseuran, Pyhännänkylän kyläyhdistyksen, Ristijärven Pyryn ja muiden lähialueiden yhdistysten ja järjestöjen sekä Ristijärven kunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269270

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt