Hanke
Investointihanke - 295336

Hirvikota

Lylykylän Metsästäjät ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lylykylän Metsästäjät ry ryhtyy hankkeeseen rakentaa hirviporukan teurasvajan yhteyteen kota. Kota tulee sijaitsemaan noin 100 m päässä Paasikosken myllyalueelta. Myllyalue on Lylykylän kyläyhdistyksen hallinnoima alue ja siellä järjestetään monenlaisia tapahtumia. Näin kota täydentää mukavasti alueen kokonaisuutta mahdollistaen lisää toimintaa. Metsästäjille kota tulee toimimaan kokoontumis- ja taukopaikkana. Hankkeen pääasiallisena toteuttajana toimii Lylykylän metsästäjät ry. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä Lylykylän kyläyhdistyksen ja vesiosuuskunnan kanssa. Hyötyjinä ovat kaikki kyläläiset ja erilaisiin tapahtumiin osallistuvat. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295336

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt