Hanke
Kehittämishanke - 83951

HLS-Robo

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2019 - 14.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Kilpailukyvyn kehittäminen vaatii yrityksiltä yhä syvempää osaamista ja paneutumista eri aiheista. HLS-Robo -hankkeen tavoitteena on parantaa Huittisten, Loimaan ja Sastamalan alueiden teollisuusyritysten osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan, digitalisaation, konenäön sekä energiatehokkuuden saroilla. Huittisten, Sastamalan ja Loimaan kaupunkien toimeksiannosta SAMK laati esiselvityksen syksyllä 2018 ja haastatteli teollisuustoimijoita ja kaupunkien elinkeinotoimien edustajia. Alueiden yrityksissä päivittäinen, oma tekeminen on aina pääosassa. Yritykset tunnistavat kehittämistarpeita, mutta aikaa/resursseja TKI-toimintaan ei tahdo löytyä. Esiselvityksessä esille nousi mm. seuraavia kehittämistarpeita: - nykytilan ja teknologiakehittämistarpeiden kartoitus, analysointi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen - automaation parantaminen - työmenetelmiä tai -vaiheita korvaavat tai tehostavat toimenpiteet - energiatehokkuus - työvoiman saatavuuteen liittyvä problematiikka HLS-Robo -hanke vastaa em. haasteisiin erilaisten työpakettien avulla. Yrityksissä järjestettävien teknologiakävelyiden avulla tunnistetaan tarpeet tarkemmin ja laaditaan konkreettiset demonstraatiot jatkoa ajatellen. Demonstraatiolla havainnollistetaan kehitettävän teknologian tai järjestelmän mahdollisuuksia. Esiselvityksen perusteella mahdollisia demonstraatioita ovat esimerkiksi: - simuloinnin tuomat mahdollisuudet tuotannon, tuotantoketjujen ja logistiikan kustannustehokkuuden suunnittelussa - konenäkösovellukset tuotetunnistuksessa ja testauksessa - uusien automaatiojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto - automaatioasteen nostaminen, robotiikka Energiakävely-työpaketissa tunnistetaan energiatehokkuuteen liittyvät kehityskohteet. Yrityksille laaditaan kustannussäästöjä tuova energiasuunnitelma. HLS-Robo -hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä, 20-yrityksen teollisuusverkosto Huittisten, Loimaan ja Sastamalan -alueille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83951

Aloituspäivämäärä

01.01.2019

Loppumispäivämäärä

14.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt