Hanke
Kehittämishanke - 185688

Hola Lake II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen. Holistic Approach in Lake Restoration II

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

31.12.2021 - 17.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

HOLA LAKE II - Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa maaseudun vetovoimaa ja pitokykyä etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja kohdejärvien kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä järvissä että niiden valuma-alueella. Hanke on jatkoa aiemmalle Hola Lake -yhteistyöhankkeelle. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät. Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. kokonaisvaltaiseen valuma-aluekunnostukseen tähtäävä suunnittelma, olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden sekä uusien hankkeessa kehitettävien ruokosuodattimien toimivuuden tarkkailu, hoitokalastusmenetelmien kehittäminen, tiedon lisääminen ja haitallisten vieraskasvilajien torjunta yhteistyössä asukkaiden kanssa, järviruo’on hyötykäytön kehittäminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsista Osbyn kunta, jonka kanssa toimenpiteitä toteuttaa Regito Research Center on Water and Health.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

185688

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

17.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt