Hanke
Kehittämishanke - 34505

HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.01.2017 - 22.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan Köyliönjärven tilan paranemiseen ja lisätä sitä kautta alueen maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, asukkaiden viihtyisyyttä ja alueen vetovoimaa asuinpaikkana sekä matkailukohteena. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia vesienhoitotoimia yhteistyössä asukkaiden kanssa ja lisätään vesistökunnostukseen liittyvää tietoa ja osaamista. Hanke on osa kansainvälistä HOLA LAKE -hankekokonaisuutta, jossa on mukana useita toimijoita. Kansainvälistä HOLA LAKE -hanketta koordinoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (pääkoordinoija) Lahdessa. Kansallisena hankekumppanina on lisäksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohjalta sekä kansainvälisenä kumppanina Osbyn kunta Ruotsista. Pyhäjärvi-instituutti toimii hanketoteuttajana Köyliönjärven osalta ja on hankekumppanina kansainvälisessä osiossa. Köyliönjärven suojeluyhdistys sekä kyläyhdistykset toimivat läheisessä yhteistyössä ja talkootöiden toteuttajina ja koordinoijina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34505

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt