Hanke
Investointihanke - 256410

Holjalandia – lähiliikuntahanke

Forssan Suupparit ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Forssan Suupparit investoivat tulevaisuuteen, kehittäen uuden matalan kynnyksen lähellä tapahtuvan ”Holjalandia” leikki- ja liikuntatapahtuman 0-12-vuotiaille lapsille. Hankkeessa investoidaan valtaviin pomppulinnoihin, liikunnallisiin leikkivälineisin, temppuratoihin sekä mainontaan. Kyse on koko perheen tapahtumasta, jossa lasten yhdessä liikkumista ja perheiden sosiaalisia kohtaamisia lisätään. Tapahtuma pyrkii tavoittamaan erityisesti niitä perheitä, joissa liikutaan vähän. Kohderyhmää on myös seudun vastaanottokeskuksissa olevat kymmenet lapset, joita kuljetetaan mm. Hoploppiin liikkumaan lahjoitusvaroilla. Holjalandia-tapahtumat ovat edullisia kohtaamispaikkoja seudun kaikille lapsille ja perheille, joten verkostoituminen ja integroituminen lähellä on helpompaa ja halvempaa. Tapahtumissa kerromme myös mahdollisuudesta osallistua seuran toimintaan ja tätä kautta saada lisää lapsia ja nuoria säännöllisen liikunnan pariin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256410

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt