Hanke
Kehittämishanke - 51168

Hollolan Martta-maaseutuohjelman jalkauttamisen jatko

Hollolan kunta

28.02.2018 - 19.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa Hollolan kunnan Martta-maaseutuohjelman jalkauttamista eli käynnistää, toteuttaa ja tehdä hankkeen jälkeiselle ajalle jatkosuunnitelmat jalkauttamisen vuoden 2017 eli ensimmäisen vaiheen aikana suunnitelluille toimenpiteille. Hankkeessa kehitetään kunnan ja muiden alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, panostetaan alueellisten toimijoiden, erityisesti yhdistysten toiminnan, yhteistoiminnan ja kumppanuuden tukemiseen ja kehittämiseen. Etsitään uusia osallistumisen muotoja eli hankkeen avulla saadaan kansalaisia ja yhteisöjä sekä vähemmän aktiivisia ikäryhmiä mukaan paikalliseen kehittämistyöhön. Paikallisten toimijoiden yhteistyön myötä saadaan vahvistettua alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

51168

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

19.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt