Hanke
Kehittämishanke - 279294

Honkalanrannan luonnonsuojelualueen valokuvaus ja linnustolaskenta

Honkalanrannan tuki ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoite on dokumentoida Honkalanrannan luonnonsuojelualueen tila kymmenen vuotta alueen perustamisen jälkeen. Suojelupäätös on tähdännyt perinnemaiseman palauttamiseen ja alueen perustamisen toinen keskeinen syy on ollut linnuston suojelu ja tarkkailu lintutornista käsin. Valokuvaaminen Honkalanrannan alueella käy paljon valokuvaajia, pääasiassa lintutornissa kuvaamassa vesilintuja ja ruovikon ja pensaikon lintulajeja. Honkalanrannan aluetta ja toimintaa valokuvataan harrastelijavoimin myös sosiaaliseen mediaan; Honkalanrannalla on oma sivustonsa ja kaksi aiheeseen liittyvää Facbook-ryhmää, Honkalanrannan luonnonsuojelualue ja Honkalanrannan lampaat. Kun luonnonsuojelualueen perustamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta kesällä 2025, on tarkoitus dokumentoida alueen perinnemaiseman tila. Samalla on tarkoitus tehdä aluetta tunnetuksi ja tavoittaa uutta yleisöä paremmalla kuvamateriaalilla ja erityisesti dronekuvausta käyttäen, mikä soveltuu erityisen hyvin linnustonsuojelualueen kuvaamiseen ‘linnun silmin’. Linnustolaskenta Honkalanrannan lintutornia on käytetty useana keväänä lintuhavaintojen ‘Tornien taistossa’. 6.5.2023 pidetyssä kisassa Honkalanranta sijoittui sijalle 125, kun mukana oli 315 tornia. Lintulajeja havaittiin 71, kun tornien kärkikahdeksikko ylsi sataan tai yli. Honkalanrannan menestys eri vuosina kertoo siitä, että torni on lintujen tarkkailupaikkana hieman keskimääräräistä parempi. Lähellä asutusta torni on myös helposti monien saavutettavissa. Lintujen lajiluku satunnaisena kevätmuuton päivänä antaa hyviä viitteitä alueen linnuston tilasta, mutta tarkempaa tietoa alueella pesivistä ja esiintyvistä lintulajeista saadaan linnustolaskennalla. Linnustolaskenta muodostaa tarkan tietopohjan alueen linnuston kehityksen seurannalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279294

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastoselvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt