Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 166287

Honkamajan ampumaradan laajennus

Oulaisten Ampumaratayhdistys ry

18.04.2021 - 18.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on keskittää kaikki Oulaisissa tapahtuva ampumatoiminta yhteen paikkaan ja monipuolistaa ampumaharrastusmahdollisuuksia. Oulaisissa on kaksi ampumarataa, joista Riistanhoitoyhdistyksen (RHY) kivääriradan ympäristölupa loppuu vuoteen 2022. Hankkeen tavoitteena on siirtää Merijärventien varrella sijaitseva RHY:n kiväärirata Honkamajan ampumaradan yhteyteen. Nykyisellään Honkamajan ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa kuutta eri ampumalajia eri variaatioineen. Hankkeen toteutuessa lajeja olisi yksitoista eri variaatioineen. Hankkeessa myös hyödynnetään Honkamajan urheilualueen mahdollisuuksia. Alueen hyvä hiihtolatuverkko mahdollistaa esimerkiksi ampumahiihtoharrastuksen. Urheilualueen majoitus -ja ruokapalvelut mahdollistava ja helpottavat kilpailutoiminnan järjestämistä ampumaradalla. Metsästyksessä tarvittavat ampumakokeet tullaan tulevaisuudessa suorittamaan Honkamajan ampumaradalla. Uudisrakentamista: Liikkuvan hirvi/ karhukuvion kivääriampumarata, ampumaetäisyydet 75 ja 100 metriä. Kiväärin kohdistamismahdollisuus 150 tai 200 metriä hirvi/ karhuradan yhteyteen. Skeet haulikkoampumarata. Uudisrakentaminen vaatii viranomaismääräysten mukaiset ratarakenteet. Suojavalleja tulee rakentaa useita satoja metrejä 3-4 metriä korkeana. Ampumaradan rakenteita ja rakennelmia tulee rakentaa useita. Hankesuunnitelman tueksi tulemme esittämään rakentamissuunnitelman. Rakentamissuunnitelmaa emme kuitenkaan aloita tekemään ennen kuin saamme viranomaisluvat kuntoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

166287

Aloituspäivämäärä

18.04.2021

Loppumispäivämäärä

18.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt