Hanke
Kehittämishanke - 13600

Houtskär i utveckling

Houtskärs kulturgille rf

01.08.2016 - 05.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ett övergripande mål är att öka befolkningens numerär i Houtskär genom att i första hand skapa nya arbets- och företagsmöjligheter i Houtskär. En anna målsättning är att skapa ett register över tillgängliga bostäder, obebodda hus och tomter, som eventuellt kan hyras ut eller säljas till intresserade. Ytterligare en målsättning är att arbeta med Houtskärs trivselfaktorer exempelvis hur nya invånare/företag välkomnas till Houtskär. Härutöver skapas en konkret utvecklingsplan för Houtskär.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13600

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

05.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt