Hanke
Kehittämishanke - 210086

Huittisten Pukinojan kunnostusmahdollisuuksien esiselvityshanke

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

01.11.2022 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Huittisten Pukinojan kunnostusmahdollisuuksien esiselvityshanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kehittämishanke. Hankkeessa kartoitetaan Pukinojaan rajoittuvien rantakiinteistöjen omistajien näkemyksiä Pukinojan kunnostustarpeista ja -mahdollisuuksista sekä tiedotetaan heitä Pukinojan kunnostusmahdollisuuksista. Tämän hankkeen on tarkoitus olla ensimmäinen osa Pukinojan kunnostus- ja hoitotyötä. Tavoitteena on luoda hyvä pohja seuraavalle vaiheelle, jossa on tarkoitus toteuttaa käytännön inventointi- ja kartoitustöitä sekä laatia yleisluontoinen kunnostussuunnitelma Pukinojan virta- ja koskialueiden kunnostamisesta. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022-30.4.2023. Hankkeen kustannusarvio on 11 900 euroa ja haetun Leader-avustuksen osuus tästä on 75 %.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

210086

Aloituspäivämäärä

01.11.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt