Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 203934

Hyljekarkoittimien hankinta Nordic Troutin Kustavin laitokselle

Nordic Trout Ab

12.05.2022 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyljekarkoittimilla tehostetaan verkkoaltaiden suojausta ja ennaltaehkäistään hylkeiden aiheuttamia vahinkoja kalankasvatuslaitoksilla Kustavissa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

203934

Aloituspäivämäärä

12.05.2022

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt