Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 243924

Hyljekarkotin

Pullan Kala Oy

22.05.2023 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on tarkoitus hankkia kaksi hyljekarkoitinta mobiili sekä tähän lisäksi kaksi lisäakkua per karkoitin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

243924

Aloituspäivämäärä

22.05.2023

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt