Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 295221

Hylkeiden havainnoinnin ja hyljehaittojen hallinnan kehittäminen kalastuksessa ja vesiviljelyssä

Luonnonvarakeskus

31.05.2024 - 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää edullista tekniikkaa hylkeiden havainnointiin kalastuspyydysten ja kalanviljelylaitosten ympäristössä sekä tuottaa objektiivista tietoa hylkeiden aiheuttamista haitoista kalataloudelle. Konkreettiset toimenpiteet ovat: 1. Kehitetään edullinen kaikuluotainjärjestelmä mm. hyljekarkottimien tehokkuuden, kalojen käyttäytymisen ja hylkeiden vaikutuksen tutkimiseen. 2. Tutkitaan hylkeiden käyttäytymistä pyydyksillä ja kalankasvatuslaitoksilla sekä eri hyljekarkotusmenetelmien tehoa. 3. Etsitään keinoja hylkeiden havaitsemiseen ja hyljekarkotinten tehokkaaseen ja optimaaliseen käyttöön. 4. Taustoitetaan hylkeiden vaikutusta kalatalouteen, kalakantoihin ja saalismääriin sekä hylkeiden aiheuttamia vahinkoja ja torjuntakeinoja. Hankkeen lopputuotteet ovat: 1. Loppuraportti, jossa kerrotaan objektiivisesti hylkeiden todennetuista suorista ja epäsuorista kalatalousvaikutuksista. 2. Parempi tieto hylkeiden toiminnasta pyydysten ja viljelylaitosten ympärillä, mikä mahdollistaa aiempaa tehokkaamman vahingon torjumisen. 3. Ohjeet edullisen kaikuluotainjärjestelmän rakentamiseen kaupallisesti tarjolla olevista osista. Vaikuttavuus: 1. Parantaa hyljevahinkojen torjuntaa ja kehittää uusia, edullisempia karkotusmenetelmiä. 2. Tuloksia voidaan hyödyntää hyljevapaiden alueiden muodostamisessa ja hylkeiden aiheuttamien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

295221

Aloituspäivämäärä

31.05.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt