Hanke
Kehittämishanke - 84321

HYMY Häme II – Hyvällä Yhteistyöllä Menestyviä Yrityksiä Hämeeseen II

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.01.2019 - 30.04.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II - HYMY Häme II -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin. HYMY Häme II jatkaa HYMY I.ssä saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat tukea jatkossa uuden hankkeen myötä. Tämän hankkeen tukemana huolehditaan kehittävien yritysten alkavien tai jo alulle saatettujen investointi- ja kehityshankkeiden eteenpäin viemisestä ja suunnitelmallisesta loppuun saattamisesta. Hanke täydentää ja tukee yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia, opintomatkoja sekä pilottiryhmiä. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana kasvupalvelujen uudistuksessa sekä ovat osana Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta. Hanke innostaa ja luo alustoja yrittäjille innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84321

Aloituspäivämäärä

01.01.2019

Loppumispäivämäärä

30.04.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt