Hanke
Kehittämishanke - 29176

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (ENTOLAB)

Luonnonvarakeskus

01.10.2016 - 15.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyönteisalaa pidetään varteenotettavana mahdollisuutena luoda sivuelinkeinoja maaseudun yrityksille sekä vähentää suomalaisen ruokajärjestelmän riippuvuutta tuontiproteiinista. Elinkeinot voivat yhtäältä liittyä hyönteisten kasvatukseen (hyönteiskasvatus maatilan tuotantomuotona) ja toisaalta hyönteisten jatkojalostukseen (esim. maatilamatkailu ja siihen liittyvät elämys- ja ruokapalvelut, hyönteismassan prosessointi, käyttö eläinten rehuna, maatilaleipomot, non-food käyttö). Koska ala on uusi, on hyönteiskasvatuksen aloittaneilla tiloilla suuri tarve saada apua siihen, millä tavoin hyönteisten kasvatusprosessi käytännössä kannattaisi toteuttaa. Tämän hankkeen tavoitteina on edistää uuden yritystoiminnan kehittymistä ja hyönteiskasvatuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Viidestä osiosta koostuva hanke 1) kokoaa yhteen tietoa tuotantoprosessista ja sen toteuttamistavoista yritysmittakaavassa sekä arvioi tuotannon taloudellisuutta Etelä-Pohjanmaalla; 2) Testaa erilaisten Etelä-Pohjanmaalla saatavilla olevien ravintolähteiden toimivuutta kotisirkkojen kasvatuksessa; 3) kartoittaa kotimaisen hyönteistuotannon riskejä sekä luo viitekehyksen tai ohjeistuksen, miten riskejä tulisi hallita, jotta tuoteturvallisuus voidaan varmistaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla; 4) selvittää hyönteisten käyttöarvon sekä keinoja, joilla yritykset pääsisivät tehokkaasti hyönteismarkkinoille; ja 5) viestii ja jalkauttaa tuloksia eteläpohjalaisiin yrityksiin. Hanke pyrkii tarjoamaan maaseudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia sekä auttamaan hyönteiskasvatusta aloittavia yrityksiä tuotannon hallinnassa ja sen taloudellisuuden arvioinnissa. Hanke keskittyy siihen, millä keinoilla elintarvikekelpoisten kotisirkkojen tuotanto voisi onnistua kannattavaan hintaan ja lainsäädännön edellytykset täyttäen (toteutettavuusselvitys). Hankkeen tuloksista kootaan hyönteiskasvatuksen ohjeistus (¿hyvä tuotantotapa¿), jota eteläpohjalaiset yritykset voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29176

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt