Hanke
Kehittämishanke - 258742

Hyvän Huomisen kylät

Väentupa r.y.

- 29.04.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hyvän huomisen kylät -hanke on Laukaan kylien hanke, joka pyrkii edistämään kylätoimijoiden kestävän kehityksen osaamista niin, että se hyödyttää koko kylän toimintaa ja tulevaisuutta. Hankkeessa lisätään kestävän kehityksen tekoja kasvattaen kylien vetovoimaisuutta ja myönteisiä tulevaisuusnäkymiä. Hankkeessa huomioidaan ilmasto-, kiertotalous- ja luonnon monimuotoisuustoimet sekä sosiaalinen kestävyys. Tavoitteena on kylien myönteisten tulevaisuusnäkymien luominen ja kehittäminen sekä vetovoimaisuuden kasvattaminen. Hanke edistää paikallista yhteistyötä, ilmastotoimia ja kiertotalousratkaisuja maaseudulla, jossa resurssien vähäisyys, haja-asutus ja pitkät välimatkat ovat haasteita. Tavoitteena on ohjata ajattelun ja tekojen muutosta kohti kestävämpää elämäntapaa tarjoten samalla vastauksia sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Hanke korostaa itseohjautuvuutta ja osallistavaa innovaatiotoimintaa, ns. bottom up-ajattelua, jotka pitävät sisällään lukuisia mahdollisuuksia. Lähestymistapa mahdollistaa joustavan reagoinnin ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Kylien asukkaat ja yhteisöt otetaan mukaan uusien ratkaisujen luomiseen. Jokainen nähdään kyvykkäänä ja aktiivisena toimijana, jonka valinnoilla on merkitystä. Ennen kaikkea bottom up -ajattelutapa innostaa ihmisiä keksimään omia ratkaisuja ja sitoutumaan. Hankkeessa suunnataan aktiivisesti katse tulevaisuuteen, sillä toivottaville tulevaisuuskuville on suuri tarve. Kylän yhteisen tulevaisuusvision rakentamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa järjestetään tulevaisuuspajoja, joissa kyläläiset voivat yhdessä ideoida, suunnitella, kehittää ja rakentaa visiota positiivisesta kylästä. Oli motivaatio mikä hyvänsä, ympäristölle itse teko on ratkaiseva.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258742

Loppumispäivämäärä

29.04.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt