Hanke
Kehittämishanke - 28871

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus (HYKERRYS)

Helsingin Yliopisto

31.05.2016 - 20.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus-hanke tukee Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tavoiteet ovat (1) demonstroida suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) Edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Honkajoki Oy, HSY Vesihuolto sekä HSY Jätehuolto, Soilfood Oy yhteistyökumppaneineen sekä Tuhala Bio Oü. Hanke toteuttaa demonstraatio- ja koekentän Yliopiston Viikin tutkimustilalle Helsinkiin. Kentässä toteutetaan 5-vuotista viljelykiertoa siten, että kolme kierron vaihetta on jokaisena vuonna mukana, jolloin kierrätyslannoiteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Jokainen lannoitevalmistaja osallistuu omalla konseptillaan. Satotuloksia sekä maaperä- ja ympäristövaikutuksia seurataan mahdollisimman laajalla levikillä; tiedottamisen yhteistyökumpaani hankkeessa on Agrimedia Oy. Hanke toimii ensimmäiset kolme vuotta 2016-2019 Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28871

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt