Hanke
Kehittämishanke - 8101

Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin

Etelä-Savon Liikunta ry

01.09.2015 - 07.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen nimi: Hyvinvoinnin Virtaa kyliin ja yhdistyksiin (Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi) Hankkeen avulla tavoittelemme virkeämpää kylä-ja yhdistystoimintaa, lisää liikettä ja hyvinvointia alueelle. Kylien ja yhdistysten toimintaa organisoidaan ja innostetaan oikeaan suuntaan kannustamalla nuoria toimintaan mukaan. Nuorille annetaan enemmän valtaa kylien yhdistysten toiminnassa esim. johtokuntiin kutsumalla, tapahtumien suunnittelussa, toimintasuunnitelmien tekemisissä, tiedottamisessa ym. Yhteistyö kuntien ja kaikkien yhdistysten kesken hankkeessa suuressa roolissa esim. erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta. Yhteiset suunnittelupalaverit luovat pohjan yhteiselle tekemiselle. Yhteisöllisyyttä parannetaan yhdessä tekemällä ja tapahtumia lisäämällä liikunnallisen tekemisen kautta lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Hankkeen tiedottaminen aktiivisesti tuo nuorten tekemistä esiin ja kertoo uusista ideoista mitä hankkeen kautta syntyy myös muille osapuolille. Tavoitteena: Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, nuorten saaminen yhdistystoimintaan mukaan suunnittelemaan, hyvinvoinnin lisääminen liikunnallisen tekemisen ja tapahtumien kautta, osaamisen lisääminen kyläyhdistyksiin ja seuroihin kouluttamalla tekijöitä, paikallisten vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen toiminnassa. Miksi tämä hanke? Kuntien talousahdingon vuoksi kuntien mahdollisuudet liikunnan järjestämiseen ovat oleellisesti heikentyneet viime vuosien aikana. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta asukkaiden mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa. Keskusteluissa kuntien liikuntaihmisten kanssa on tullut esille, että sporttihankkeen avulla voitaisiin saada korjausta aikaan kylien liikuttamisessa. Hanke lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8101

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

07.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt