Hanke
Kehittämishanke - 137105

Hyvinvointi ja etäläsnäolo

Arnora Oy

30.06.2020 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvointi ja etäläsnäolo -hankkeessa kehitetään osallistuvien kotihoito- ja hoitokotialan yritysten yhteistyönä uusia palvelutuotteita ja palvelumenetelmiä tukemaan ikäihmisten, muistisairaiden ja liikuntarajoitteisten itsenäistä asumista. Tavoitteena on kehittää yritysten omaa toimintaa ja kilpailukykyä, parantaa yritysten valmiuksia vastata kasvavan vanhusväestön hoitotarpeisiin, kehittää uusia palveluratkaisuja etäläsnäoloon ja etäseurantaan sekä varautua mahdolliseen Korona-viruksen toiseen aaltoon. Hankkeessa kehitetään osallistuvien yritysten palveluita, mutta uusista syntyvistä palveluista hyötyvät yritysten ohella erittäin merkittävästi myös kotona ja hoitokodeissa asuvat ikäihmiset sekä heidän läheisensä. Työn keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat ikäihmisten elämän sujumisen seurannan mahdollistaminen yksityisyydensuoja varmistaen, etävideoyhteyksien kustannustehokas toteuttaminen osaksi PK-sektorin hoivayritysten tarjontaa ja ohjattujen sekä yhteisöllisten hyvinvointipalveluiden tuominen etäkäyttöön ja käytännön testaaminen. Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistuvat yritykset pystyvät merkittävästi parantamaan omaa kannattavuuttaan sekä mahdollisuuksiaan oman toiminnan volyymin kasvattamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

137105

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt