Hanke
Kehittämishanke - 265782

Hyvinvointia kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

- 29.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Hyvinvointia kylille -hankkeessa järjestetään kylän tarpeista lähteviä liikkumista ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja kampanjoita. Hanke madaltaa liikunnan saavutettavuutta ja lisää ymmärrystä oman toimintaympäristön mahdollisuuksista hyvinvoinnin edistämisessä. Hanketoiminnot järjestetään kylätaloilla ja kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa paikoissa. Toiminnot on suunniteltu kylien tarpeiden mukaisesti niin, että ne on helppo ottaa käyttöön kohderyhmittäin. Kyläprofiilin mukaisesti ikääntyneille on tarjolla Kunnon Mummola -tapahtumakokonaisuus, kaikille kyläläisille tai useamman kylän kesken liikuntakampanja, jota pilotoidaan digitaalisella alustalla ja nuorille sporttitapahtuma yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista liikunnan avulla, vahvistaa harvaanasuttujen alueiden ihmisten yhteisöllisyyttä tapahtumien avulla, kohdata ihmisiä heidän omassa arkiympäristössään, tukea kyläläisten innostusta oman kylän liikuntapalveluiden kehittämiseen ja tukea kyläläisten innostusta verkostomaiseen toimintaan. Toiminnalla lisätään kyläläisten aktiivisuutta vastaavanlaisten toimintojen organisointiin ja kannustetaan kyliä uudenlaiseen sidosryhmäyhteistyöhön. Hankkeen toiminnoista hyötyvät kylien asukkaat liikunnan saavutettavuuden, kylätoiminnan elävöittämisen ja yhteisöllisyyden kasvamisen myötä. Hanke toimii Oulun Seudun Leaderin alueen kunnissa (6 kpl) ja toimintaa järjestetään ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla. Hanke toteutetaan aikavälillä 01/2024-08/2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265782

Loppumispäivämäärä

29.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt