Hanke
Investointihanke - 270255

Hyvinvointia majalle

Saimaan Latu ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Saimaan Ladulla on maja Karhusjärven rannalla n. 10 km Lappeenrannasta, osoite Hölsäntie 70. Majalle voi kesäisin kävellä Itäistä retkeilyreittiä pitkin. Talvella majalle menee latu mm. Karhuvuoresta ja majalla toimii talviaikaan pop-up-piste, josta voi ostaa kahvia, mehua ja kahvileipää. Majaa voivat vuokrata kaikki. Pihapiirissä on myös sauna ja laavu. Hankkeessa on tarkoitus tehdä seuraavaa: Karhusjärven majan ja piha-alueen kulkuyhteyksien parantaminen helppokulkuisemmaksi. UlkoWC:n päivittäminen (kuivakäymälä) mahdollisimman esteettömäksi sekä lintujen tarkkailuun sopivan katselutasanteen rakentaminen. Näillä toimilla mahdollistetaan myös huonosti liikkuvien pääsy majalle ja kulku siellä sekä lisätään käyttäjäkuntaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270255

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt