Hanke
Kehittämishanke - 261739

I våra byar

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projekt I våra byar verkställs år 2024-2025 i Malax kommun av Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. genom att öppna upp till gemenskaper och bildning för allmänheten vilket förebygger marginalisering och främjar social inkludering. Fokus ligger på cirkulär ekonomi, integration och att bjuda in till ett rikt friluftsliv samt ge stöd till föreningar. För att uppnå en hållbar konsumtion av varor, mat och energi behövs stöd och motivation till livsstilsförändringar och tro på att en förändring gynnar både miljön och privathushållet. Inom projektet vill vi visa på att vi tillsammans kan utnyttjas naturresurser på ett mera hållbart sätt för att hållas inom miljöns bärkraft. Projektet riktar sig till; Personer med socioekonomiska utmaningar i vardagen, invandrare, daglediga, nyinflyttade på orten. Förväntat resultat: Invånarnas kunskap i cirkulär ekonomi stärks och de får nya redskap för att utnyttja naturresurser på ett mera hållbart sätt och således hållas inom miljöns bärkraft. Vi stärker individens handlingskraft och resiliens samt främjar en hållbar vardag och stödjer individer till ekonomisk och ekologisk hushållning. Vi skapar förutsättningar för ökad kunskap i samhället om Malax kommun friluftsliv/sevärdheter. Med aktiviteterna stärks delaktighet bland invånarna samt kulturell samhörighet. Målet med projektet är motivationsarbete och resursförstärkande arbetet på individnivå för att bidra till ny kunskap och livsstilsförändringar för att närma oss målet cirkulär ekonomi. Kulturell samhörighet stärks samt integration.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261739

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt