Hanke
Kehittämishanke - 147760

Ideaverstas

Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys ry

31.07.2021 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Isojoen ja Karijoen tyyppisissä kunnissa, jossa väestön keski-ikä kasvaa ja nuorten sekä työikäisten osuus vähenee, olisi ensiarvoisen tärkeää saada jokainen nuori kokemaan olonsa hyväksytyksi ja tarpeensa huomioiduksi omalla kotipaikkakunnallaan. Lisäämällä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua lisätään myös heidän osallisuuttaan yhteisössä. Nuorilla on halu osallistua ja kiinnostusta omaehtoiseen, epämuodolliseen ja itsenäiseen toimintaan. Heiltä kuitenkin saattaa puuttua konkreettinen tietotaito asioiden eteenpäin viemiseksi. Nuorten kiinnostuksen kohteet, nuorten itsensä mahdollisuudet tehdä ja osallistua, ja nuorten kyky luoda itse itselleen hyvinvointia omassa kunnassa eivät kuitenkaan aina kantaudu päättäjien ja toiminnoista vastaavien tietoon. Tarvitaan jalkautumista nuorten toiveiden ja tarpeiden äärelle. Nuorten näkökulmilla saatetaan herättää uudenlaista keskustelua oman asuinpaikan kehittämisestä. Nuorten omat näkökulmat oman kotipaikkakunta hyviin puoliin tekevät vaikutuksen toisiin saman ikäisiin ja jättävät syvän muistijäljen. Omassa kotikunnassa on paljon hyvää ja maaseutuelämässä on jokaisella edellytykset viihtyä ja tehdä asioita itsensä ja muiden hyväksi. Erityisesti kylille tarvittaisiin nuorten vaikuttamisen kautta toimintamuotoihin uusia avauksia liittyen nuorten tarpeisiin. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankeohjaaja (4 pv/vk) joka ohjaa nuorten 4-6 ryhmää Isojoen ja Karijoen kunnissa yhteistyössä eri kylätoimijoiden kanssa. Pyrkivät kehittämään omaa kyläyhteisöään järjestämällä tapahtumia, lisäämään viihtyisyyttä kylien kokoontumispaikoissa tai luomalla kyliin jotain uutta hyödyntäen oman kyläyhteisön luontoa, tiloja ja henkilöitä. Nuoret järjestävät vapaa-ajan tekemistä yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

147760

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt