Hanke
Kehittämishanke - 179355

Ihmisillä menestykseen IHME – Framgång med människor FRAMME

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.10.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Henkilöstöjohtaminen on yksi tapa toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Henkilöstöstrategian laatiminen noudattelee prosessina monilta osin samoja lainalaisuuksia kuin strategiatyö yleisestikin. Erottavana tekijänä liiketoimintastrategian luonnille on, että asioita tarkastellaan henkilöstön ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Tässä hankkeessa tullaan lähestymään henkilöstöjohtamista kokonaisvaltaisesti, sen moninainen ja laaja-alainen luonne huomioiden. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla maatila- ja puutarhayrittäjien taitoja ihmisten johtamisessa. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa. Hankkeessa pureudumme mm. ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja erilaisten persoonien saloihin, osaamisen varjelemiseen ja kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden avulla tavoitteelliseen johtamiseen, palkitsemiseen ja motivointiin. Työntekijäkokemuksen johtaminen on kaikkien näiden osa-alueiden summa. Tällä parannamme yrityksien pitovoimaa, jolla ne saavuttavat pidempiä ja kestävämpiä työsuhteita. Hanketta toteutetaan ajalla 1.11.2021-31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179355

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt