Hanke
Investointihanke - 289393

Iin Järjestötalon viemärin sukitus

Iin Järjestöyhdistys r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Iin Järjestöyhdistys on rekisteröity yhdistys, joka koostuu iiläisistä jäsenjärjestöistä, yhdistys ylläpitää Iin Järjestötaloa. Taloa voivat käyttää kaikki alueen toimijat ja myös yksityishenkilöt voivat vuokrata tilaa, talon käyttöaste on korkea. Iin Järjestötalo on rakennettu 1960- luvun lopulla. Pääviemäri on valurautainen, läpimitaltaan 120 mm. ja sen pituus on n. 17 m. Valurautaputken jälkeen viemärin haaroitukset jatkuvat muoviputkella. Viemäri saneerataan sukitusmenetelmällä niin, että koko päälinja (yhteensä n. 20 m) sukitetaan, samoin sukitetaan loppuosan muoviset viemärit vessanpyttyihin saakka. Toimenpiteen avulla talon käyttöikä kasvaa. Hanke toteutetaan ostopalveluna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289393

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt