Hanke
Investointihanke - 289635

Ilmalämpöpumppu ja tietokone Rönkkötalolle

Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys on aktiivinen toimija Savonlinnan pohjoisimmilta kylillä. Yhdistys on perustettu v.1981. Kyläyhdistys lunasti itselleen Rönkönvaaran entisen kyläkoulun Savonrannan kunnalta v. 2008, josta lähtien taloa on remontoitu ja kunnostettu kyläläisten yhteiseksi tilaksi. Talo on ahkerassa käytössä niin vakituisilla asukkailla kuin vapaa-ajanasukkaillakin eri tarkoituksiin. Rönkkötalon rakennusaikakauden mukaisesti ilmanvaihto talossa toimii painovoimaisesti. Tilojen lämpötila nousee kesäisin usein korkealle, varsinkin keittiössä, joka on ahkerassa käytössä niin piirakanpaistossa kuin talolla järjestettävien tilaisuuksienkin aikaan. Ilmalämpöpumpun sijoittelussa otetaan huomioon myös viilennyksen suuntautuminen juhlatiloihin (entiset luokkahuoneet), jolloin kesätapahtumien ja -kokoontumisten aikaan tiloissa on miellyttävä olla. Rönkkötalolle hankitaan ilmalämpöpumppu; viilennykseen keittiöön ja kesällä kokotaloon sekä varajärjestelmäksi lämmitykseen talven ajaksi. Talolla järjestetään kokouksia, tapahtumia, kursseja ja juhlia. Niiden tarpeisiin talolle tarvitaan tietokone, jolla voidaan mahdollistaa kokousten läpivienti, esitysten näyttö eri tilaisuuksissa sekä koulutusmateriaalien esittäminen kurssien yhteydessä. Kyliemme asukkaiden keski-ikä on jo suhteellisen korkea eikä kaikilla ole digiasiointiin tarvittaa osaamista eikä laitteita. Asioinnin siirtyminen entistä enemmän sähköiseksi (viranomaispalvelut, pankit, terveydenhuolto) tietokone tarvitaan kylätalolle myös digipalveluiden harjoitteluun sekä varsinaiseen asiointiin ja opastukseen. Rönkkötalolle hankitaan tietokone; kyläyhdistyksen toimintaa tukevaan käyttöön sekä kyläläisten yhteisen digipisteen käyttöön. Hankkeen tavoite on parantaa Rönkkötalon käytettävyyttä. Rönkönvaara-Lapinlahti kyläyhdistys vastaa hankkeen toteutuksesta sekä omavastuurahoituksesta. Laitetoimittajat vastaavat laitteen toimituksista hankkeelle. Hanke toteutetaan kesän 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289635

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt