Hanke
Kehittämishanke - 83719

IlmastoAreena

Iin Micropolis Oy

31.12.2018 - 12.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

IlmastoAreena on valtakunnan johtava yhteiskunnallisen ja osallistavan ilmastokeskustelun eteenpäin viejä. IlmastoAreenassa maaseutu ottaa paikkansa ilmastopolitiikassa nousten päätösten kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Maaseutu on keskeinen toimija ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tällä hankkeella maaseudun asukkaat, yritykset ja toimijat kaikkineen pääsevät tuomaan ilmastokeskusteluun tärkeän, kokemusperäisen tietonsa ympäristöstään. IlmastoAreena ei vain tiedota ilmastonmuutoksesta, vaan kokoamalla yhteen kaikki keskeiset toimijat se luo uutta tietoa. Tiedottamisessa siirrytään tiedon passiivisesta vastaanottamisesta yhteisesti jaettuun, yhteisymmärryksessä syntyvään uuden tiedon tuottamiseen. Sillä ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kaikkien osallistumista, niin maaseudun kuin kaupunkienkin. Ilmastonmuutos kuuluu kaikille: mukana keskustelussa ovat valtakunnan poliittinen johto, yritysjohto, kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori, tieteen ja taiteen edustajat, kansalaiset, kaupunkilaiset, mediatalot ja ennen kaikkea harvaan asutun maaseudun asukkaat, yritykset ja muut toimijat. Kaikki kohtaavat maaseudulla ja tekevät yhdessä ilmastopolitiikkaa; tekoja ilmaston puolesta. Ympärivuotisen tiedotuksen lisäksi IlmastoAreena on ennen kaikkea Suomen merkittävin kaikille avoin ja ilmainen kaksipäiväinen keskustelufoorumi, jossa yhteisöllisesti ratkotaan ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Kaksi päivää Suomi on täällä. IlmastoAreena järjestetään Iissä, joka on Suomen edelläkävijä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Ii näyttää mallia siinä, että pieni, harvaanasuttu maaseutukunta voi tehdä vaikutukseltaan suuria tekoja. Jos Ii pystyy ilmastonmuutoksen hillintään, pystyvät siihen kaikki. Tarvitaan tietoa, yhteisymmärrystä, tahtotilaa ja tekoja - Suomen IlmastoAreena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83719

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

12.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt