Hanke
Kehittämishanke - 112095

Ilmastotietoa metsänomistajille, ILMO

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

29.02.2020 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on antaa metsänomistajille valmiuksia valita metsänhoidon menetelmiä, joiden avulla edistetään metsien hiilensidontaa ja ilmaston muutokseen sopeutumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on antaa metsänomistajille valmiuksia tuottaa kestävästi metsäraaka-ainetta energialaitoksille sekä lisätä kotitalouksien valmiuksia puun ilmastokestävään energiakäyttöön ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen. Tilaisuuksia järjestetään monipuolisesti webinaareina, seminaareina ja maastoretkinä. Asiantuntijoiksi hankitaan hankkeen teemojen mukaan tutkijoita ja käytännön asiantuntijoita tutkimusorganisaatioista ja yrityksistä. Hankkeen aihepiireistä tietoa välitetään facebookin ja muun verkkoviestinnän, median ja erilaisten tapahtumien avulla. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Suomen metsäkeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112095

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt